Kontakta oss
Vad vi gör

HaloSep

En del av utrustningen som används i HaleSep-processen omvandlar flygaska till värdefulla resurser.

Från avfall till tre värdefulla resurser

Istället för att det farliga avfallet ska hamna på deponi gör HaloSep-processen det möjligt att omvandla det avfall som samlats in i rökgasreningssystemet till tre värdefulla resurser. Den stabiliserade flygaskan är en mineralfraktion som kan användas i byggsyfte. Metallfraktionen kommer att användas som råvara för zinksmältverk. Saltvattnet kan användas som vägsalt eller inom industrin. Genom att tillhandahålla en lokal lösning för behandling och återvinning undviks långa transporter och export av farligt avfall.

Så bidrar HaloSep-processen till cirkularitet

HaloSeps patenterade teknik gör det möjligt att rena askan och återvinna resurser som annars skulle gå förlorade.

Dela