Kontakta oss
Flygfoto över en väg som löper genom en skog vid en sjö.
Om oss

Grön finansiering

En kran inom Stena Metallkoncernen som lyfter skrot för återvinning.

Listad som best practice i kategorin avfall och cirkulära tjänster

Analysföretaget Cicero lyfte i sin rapport för 2022, avseende den globala marknaden för gröna obligationer, Stena Metallkoncernens gröna obligation 2022–2027 som ett av sina exempel på bästa praxis. Stena Metallkoncernen är erkänd för sina lösningar inom effektiv resurshantering och cirkularitet.

Anna Sundell, Head of Sustainability & Communications, Stena Metallkoncernen

– Den cirkulära omställningen är viktig för att möta både klimatutmaningarna och den ökade efterfrågan på resurser. Vårt ramverk för grön finansiering fokuserar på projekt som syftar till att vidareutveckla våra cirkulära processer. Ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero, som utdelat det högsta betyget ”dark green”. Detta betyg ges till projekt och lösningar som motsvarar den långsiktiga visionen om en framtid med låga koldioxidutsläpp och klimattålighet.

Anna Sundell, Head of Sustainability & Communications, Stena Metallkoncernen

Dela