Kontakta oss
Flygfoto över Göteborg, Sverige, som är hemvist för Stena Metallkoncernen.
Om oss

UN Global Compact

UN Global Compacts logotyp

UN Global Compacts 10 principer

Genom vårt deltagande åtar vi oss att tillämpa UN Global Compacts 10 principer i vår affärsstrategi och verksamhet.

Mänskliga rättigheter

  1. Företag bör rapportera på och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter inom ramen för sitt inflytande.
  2. Företag bör se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsförhållanden

  1. Företag bör upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
  2. Företag bör verka för att eliminera alla former av tvångsarbete.
  3. Företag bör verka för att avskaffa barnarbete.
  4. Företag bör verka för att avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

  1. Företag bör stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
  2. Företag bör ta initiativ för att främja ett större miljöansvar.
  3. Företag bör uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

Antikorruption

  1. Företag bör arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor.
Dela