Kontakta oss
Solen går ner över den svenska västkusten, hemvist för Stena Metallkoncernen.
Om oss

Stena Metall – en del av Stenasfären


Stenasfären idag


Ägarstruktur

Familjen Olsson: Stena AB, Stena Metall AB, Stena Sessan AB

93 135 MSEK

totala intäkter

21 000

medarbetare

Verksamhet

över hela världen

6 000 000

ton avfall som återvinns varje år

30 100

bostäder och kommersiella enheter

136

fartyg inklusive nybyggen

201

vindkraftverk

Dan Sten Olsson, hedersordförande i styrelsen för Stena Metallkoncernen och son till Sten A. Olsson som grundade Stenasfären.

– Att alltid tänka nytt är en av de faktorer som har lett oss dit där vi är idag.

Dan Sten Olsson, hedersordförande i styrelsen för Stena Metallkoncernen och son till Sten A Olsson som grundade Stenasfären.

Logotypen för Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Sedan 1996 har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur gett stöd och donationer till forsknings- och kulturprojekt i Göteborg och västra Sverige om 560 miljoner kronor.

Huvudfokus ligger på innovation, teknisk utveckling och entreprenörskap, men finansieringen har också gått till banbrytande tvärvetenskapliga projekt inom medicin, vetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Logotypen för Jane och Dan Olssons stiftelser för vetenskapliga och sociala ändamål

Jane och Dan Olssons stiftelser för vetenskapliga och sociala ändamål

Syftet med Jane och Dan Olssons stiftelser för vetenskapliga och sociala ändamål är att förbättra samhällets allmänna välbefinnande i Sverige och internationellt. Detta inkluderar att främja social, fysisk och psykisk hälsa och arbeta för integration och jämställdhet.

Stiftelserna Jane och Dan Olsson främjar jämlikhet och kämpar mot sociala frågor som sjukdom, fattigdom, våld i hemmet, rasism, brottslighet och diskriminering. De stödjer också barn och ungdomars aktiviteter, hälsa och välbefinnande för ett inkluderande och rättvist samhälle.

Dela