Kontakta oss
En grupp Stena Metall-medarbetare som bär varselkläder går tillsammans i en Stena-anläggning.
Om oss

Visselblåsartjänst på Stena Metall

Exempel på områden som kan rapporteras är oegentligheter relaterade till:

  • Redovisning, intern redovisningskontroll, revision, mutor, penningtvätt eller annan ekonomisk brottslighet.
  • Offentlig upphandlingslagstiftning, konkurrensrätt, transportsäkerhet, miljöskydd eller personuppgifter.
  • Annan försummelse som strider mot lagar eller förordningar.
  • Allvarliga brott mot Stena Metalls uppförandekod.
En närbild av en medarbetare inom Stena Metallkoncernen som bär varselkläder och pratar i en walkie-talkie.

Hur kan jag rapportera?

Prata först med din närmaste chef. Om detta inte är lämpligt, kontakta din chefs chef eller personalchef på ditt företag.

Om ovanstående alternativ inte anses möjliga kan du rapportera till en extern visselblåsartjänst. Visselblåsarmeddelanden kan registreras öppet eller anonymt.

Det finns tre olika sätt att rapportera en misstänkt överträdelse via visselblåsarsystemet:

Alternativ 1: Rapportera en misstänkt överträdelse skriftligen via visselblåsarsystemet.

Alternativ 2: Rapportera en misstänkt överträdelse muntligt genom att ringa relevant nummer till berört företag – alla nummer finns publicerade i visselblåsarsystemet.

Alternativ 3: Rapportera en misstänkt överträdelse ansikte mot ansikte genom att skicka in en begäran om ett fysiskt möte via visselblåsarsystemet eller via telefon.

Dela