Kontakta oss
Locken till flera Stena Confidential-containrar
Vad vi gör

Stena Confidential

Det säkraste valet

Med specialistkunskaper i hantering av konfidentiellt material kan den mest känsliga informationen skyddas, oavsett format, och förhindra all obehörig åtkomst. Fullständig radering garanteras för att säkra informationen grundligt.

En lösning för alla

När det gäller att skydda hemligheter har storlek ingen relevans vare sig de är betydande eller mycket små. Alla hemligheter behandlas med samma orubbliga engagemang för säkerhet. Materialvolymen är obetydlig. Varje föremål hanteras med största säkerhet och diskretion. 

Operativt tillvägagångssätt

Återvinning, raffinering och återanvändning används för att maximera potentialen för varje använt material, vilket minskar belastningen på ändliga naturresurser.

Säker hämtning

Säkert containerbyte är tillgängligt enligt ett planerat schema eller på begäran, vilket erbjuder flexibla alternativ för bekvämlighet.

Spårbar destruktion

Fullständig informationsförstöring garanteras på plats eller på närmaste anläggning, åtföljd av ett spårbarhetscertifikat.

Cirkularitet

Ansvarsfullt omhändertagande av känslig information och främjande av återanvändning av fysiska material optimerar utnyttjandet av ändliga resurser.

En Stena Confidential-anställd som håller i strimlat elektroniskt material
Dela