Kontakta oss
Göteborg

Vi bryr oss om resurser

Där andra kanske ser slutet, ser vi början på något nytt. På Stena Metall arbetar vi i nära samarbete med våra kunder och partners för att uppnå en effektivare och smartare resursanvändning. Därmed bidrar våra produkter och tjänster aktivt till utvecklingen av den cirkulära ekonomin.

Det här är Stena Metall

Våra åtta verksamheter finns på cirka 220 platser i nio länder. Med ett starkt fokus på innovation arbetar våra 4 000 medarbetare nära tillsammans med partners och kunder för att möta framtida utmaningar med nya, smarta och anpassade lösningar för ett mer hållbart samhälle.

Senaste nyheterna

Jobba hos oss

Skapa en bättre framtid tillsammans med oss. Vi har ett starkt fokus på innovation och söker ständigt efter smartare och effektivare lösningar som bidrar till den cirkulära ekonomin och ett mer hållbart samhälle. Använd din potential och passion och gör skillnad. Din karriär på Stena Metall börjar här!

En företagskultur med omtanke

Vi tror på långsiktighet. Vår kultur präglas av grundarfamiljen Olssons värderingar. Vi tar hand om varandra och våra kunder. Vi behandlar samhälle och miljö med omtanke.

Topp 3 som arbetsgivare 2023

I Brilliant Awards tävling Employer Experience kom vi på andra plats som Employer of the Year i kategorin Bygg, Tillverkning och Industri.

Jobba hos oss

Vad brinner du för? Hos oss blir du en del av en spännande koncern med många olika arbetsområden där du har möjligheter att utvecklas i den riktning du vill. Ta del av våra lediga tjänster.

Vi skapar långvarigt värde

Allt vi använder, producerar och konsumerar är beroende av resurser, och de är ändliga. Genom att använda resurser mer effektivt, och därmed minska klimatpåverkan, bidrar våra tjänster och produkter till att skapa ett hållbart samhälle där inget går till spillo.

Vi bryr oss om resurser

En återvinningsanläggning i framkant

Re-creating the future

Hållbarhet

För oss handlar hållbarhet om att ta hand om resurser och leda omställningen till en cirkulär ekonomi. Det handlar också om att implementera ett hållbart perspektiv i alla delar av vår verksamhet och sträva efter positiv påverkan både för människor, planeten och på vårt sätt att göra affärer.

Våra ambitioner rörande hållbarhet

Tillsammans med våra kunder strävar vi mot en hållbar utveckling. Även om Stena Metallkoncernen består av olika bolag med olika profiler delar vi alla gemensamma hållbarhetsambitioner. Fyra fokusområden definierar och vägleder vårt hållbarhetsarbete: värdeskapande, resurseffektivitet, medarbetare och kultur samt ansvarsfulla relationer.

Bidrar till ett hållbart samhälle

Varje år återvinner och förädlar vi sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter. Vi förser kunder med många viktiga råvaror, aluminiumlegeringar, stålprodukter och marina bränslen. Våra hållbara produkter och tjänster skapar värde som gynnar alla – kunder, deras kunder, miljön och samhället i stort.

Arbetar för att uppfylla FN:s globala mål

FN:s globala mål för hållbar utveckling identifierar 17 nyckelområden där företag behöver arbeta för förändring om vi vill uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. På Stena Metall har vi identifierat tio av FN:s globala mål för hållbar utveckling som är direkt relaterade till vår verksamhet och affärskontext.

Kontakta oss

Oavsett vilken fråga du har finns vi här för att hjälpa dig.

Vill du komma i kontakt med något av våra företag? Eller har du press- eller mediarelaterade frågor? Vill du kontakta någon som arbetar inom våra koncernfunktioner?