Kontakta oss
Flygfoto över en väg som löper genom en skog på den svenska västkusten, hemvist för Stena Metallkoncernen.
Om oss

Hållbarhetsambitioner

Närbild av svensk skog.

Våra hållbarhetsområden

Genom en noggrann analys av verksamheten har Stena Metallkoncernen identifierat tre hållbarhetsområden som både definierar och styr vårt hållbarhetsarbete:

Närbild av ett grönt blad

Care for the environment

Vi bryr oss om resurser. Det är en ledstjärna i allt vi gör.

Två manliga medarbetare inom Stena Metallkoncernen i varselkläder har en diskussion i en av Stenas anläggningar.

Care for people

Omtanke, inkludering och ansvar är kärnan i vår kultur.

Två kvinnliga kollegor i Stena Metallkoncernen arbetar tillsammans på sina bärbara datorer.

Care for sustainable business

Vi ställer höga krav på oss själva och på våra partner i värdekedjan.

Dela