Kontakta oss
Flygfoto över en väg som löper genom en skog på den svenska västkusten, hemvist för Stena Metallkoncernen.
Om oss

Hållbarhetsambitioner

Närbild av svensk skog.

Våra hållbarhetsområden

Genom en noggrann analys av verksamheten har Stena Metallkoncernen identifierat fyra fokusområden som både definierar och styr vårt hållbarhetsarbete:

Flygfoto över centrala Göteborg, hemvist för Stena Metallkoncernen.

Värdeskapande

Vi skapar värde med fokus på hållbarhet och långsiktigt välstånd.

Flygfoto över två av Stena Metallkoncernens grävmaskiner i arbete.

Resurseffektivitet

Vi bryr oss om resurser. Det är en ledstjärna i allt vi gör.

Två manliga medarbetare inom Stena Metallkoncernen i varselkläder har en diskussion i en av Stenas anläggningar.

People and Culture

Omtanke, inkludering och ansvar är kärnan i vår kultur.

Två kvinnliga kollegor i Stena Metallkoncernen arbetar tillsammans på sina bärbara datorer.

Ansvarsfulla relationer

Vi ställer höga krav på oss själva och på våra partner i värdekedjan.

Dela