Kontakta oss
Närbild på en hand som håller en bit kasserad elektronik.
Forskning & Utveckling

Forskning för framtiden

Flygfoto av Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.

En ledande anläggning inom återvinning

Vårt fokus inom forskning är hur vi kan bli bättre på att ta hand om alla material i omlopp.

Stena Nordic Recycling Center i Halmstad förändrar spelreglerna inom återvinning och är en av Europas ledande sanläggningar för återvinning. Här har vi innovativa processer på plats för att återanvända och återvinna även de mest komplexa produkterna – säkert, effektivt och på industriell nivå.

En kvinna och två män står runt ett bord i en laboratoriemiljö

Ett återvinningslabb för att ligga steget före

I vårt labb för återvinning forskar vi för att få ökad kunskap om de material och fraktioner som hanteras i verksamheten.

Vi undersöker vilka material vi har i vårt flöde och hur vi kan separera de värdefulla fraktionerna. Labbet är också en plats där nya tekniker och processer kan utvecklas och testas innan de implementeras i produktionen.

Samverkan för cirkulära lösningar

Samverkan krävs för att hantera omställningen till en cirkulär ekonomi och till en effektivare resursanvändning. Tillsammans kan vi vara innovativa, tänka cirkulärt från början och utforma processer och värdekedjor på helt nya sätt. I samarbete med näringslivet, universitet och andra partner genomför vi forskningsprojekt för att utveckla nya och innovativa cirkulära lösningar.

 

Närbild av en burk med svart puder

Samarbete med universitet om batteriforskning

Sedan 2007 samarbetar vi med Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Vi finansierar en professur i industriell materialåtervinning, som fokuserar på två forskningsområden. Det första handlar om batterier, särskilt den svarta massan som innehåller viktiga sällsynta metaller som litium, kobolt och nickel. Det andra forskningsområdet är inriktat på strategiska innovationsmetaller, som är avgörande för teknik som vindturbiner, solceller och elmotorer.

Dela