Kontakta oss
En kvinnlig cyklist cyklar genom staden med bilar, buss och fotgängare i bakgrunden.
Vad vi gör

Cirkulär ekonomi

En närbild av balkarna i en bro.

Att möta utmaningarna

I övergången till en cirkulär ekonomi finns kulturella, juridiska, tekniska och ekonomiska hinder att övervinna.

Övergången från linjära värdekedjor till cirkulära värdecykler kräver att man utmanar status quo och omvärderar de produktions- och konsumtionssystem som har dominerat i årtionden och lett till ett ”take-make-waste”-samhälle. Att hitta nya och kreativa lösningar för att bättre utnyttja de resurser som redan finns i omlopp kräver kreativitet, innovation och modet att driva förändring.

Ett team av branschexperter diskuterar cirkulära lösningar vid Stena Metallkoncernens evenemang Circular Initiative.

Samarbete för förändring

Idag finns en stark önskan om samarbete mellan olika intressenter för att möta dessa utmaningar.

Näringslivet har en unik möjlighet att få till stånd en förändring redan innan lagstiftarna agerar. Stena Metallkoncernen tar ett konkret grepp om en cirkulär ekonomi genom innovativa samarbeten med kunder och dialog med beslutsfattare. Ett exempel är Circular Initiative, en samverkansarena som leds av Stena Recycling. Det årliga evenemanget samlar banbrytande ledare från industri, teknik, näringsliv, akademi och politik i syfte att inleda samarbete, lyfta fram gemensamma mål och stödja företagsöverskridande åtgärder för mer cirkulära lösningar och materialflöden i svensk industri.

Stena Metall och den cirkulära ekonomin

Stena Metallkoncernens kärnverksamhet har sedan starten 1939 kretsat kring att ta hand om resurser.

Stena Recycling, koncernens återvinningsverksamhet där uttjänta produkter och material samlas in, återvinns och återförs till kretsloppet, spelar en central roll för att bidra till en cirkulär ekonomi. Att samla in och förädla stora mängder avfall och leverera återvunnen råvara till industrier ger också betydande klimatfördelar jämfört med utvinning och produktion av jungfruliga resurser. Genom Stena Circular Consulting – en internationell konsultverksamhet som ingår i Stena Recycling – får kunderna stöd i omställningen mot hållbara, cirkulära affärsmodeller som är utformade för att leverera största miljömässiga och ekonomiska värde.

Dessutom bidrar Stena Metall genom tjänster som syftar till att skapa ett mer effektivt och cirkulärt resursutnyttjande i designen och tillverkningen av produkter. Verksamheterna inom koncernen tillhandahåller hållbart stål och aluminium som kan återvinnas om och om igen, samtidigt som Stena Nordic Recycling Center tar industriell återvinning och cirkulära processer till nästa nivå.

En verkligt cirkulär ekonomi kommer inte att uppnås om inte företag samarbetar med konsumenter för att bygga partnerskap som tar hänsyn till produkternas och processernas hela livscykel. Genom denna typ av samarbete kan värde skapas i varje steg av cykeln, vilket leder till minskad klimatpåverkan och förbättrat resursutnyttjande. Genom kompetens, innovativ teknik och nära samarbete med kunderna är Stena Metall en del av denna utveckling.

Illustration av Stena metalls cirkulära process
En hjärtformad ledstång på en bro med en suddig byggnad i bakgrunden över floden.
Dela