Kontakta oss
Två av Stena Metallkoncernens medarbetare klädda i hjälm och reflekterande arbetskläder går in i ett lager med högar av återvunnet material.
Om oss

Om Stena Metallkoncernen


Snabbfakta om oss


4 000

antal medarbetare

9

länder där vi är verksamma

220

platser där vi har verksamhet

8

verksamheter

6 000 000

ton avfall som återvinns varje år

43 509 MSEK

nettoomsättning under det senaste räkenskapsåret

Ägarstruktur

Familjen Olsson: Stena AB, Stena Metall AB, Stena Sessan AB

1939

det år Stena Metall grundades

Samarbete för ett hållbart samhälle

Baserat på smarta, skräddarsydda lösningar, ett starkt fokus på innovation, samarbeten och partnerskap skapar vi värde som gynnar alla – kunder, deras kunder, miljön och samhället i stort. Genom forskning och utveckling strävar vi efter att möta framtida utmaningar med nya hållbara lösningar.

Fågelperspektiv på en vit Stena Recycling-lastbil som samlar in avfall på en gård mellan höga bostadshus.

Läs mer om Stena Metallkoncernen

Vad vi gör

Våra verksamheter omfattar bland annat tjänster inom återvinning och återanvändning, leverans av råvaror, stålprodukter och aluminiumlegeringar från återvunnen råvara till kunder över hela världen.

Hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör. Ett ständigt mål som vägleder och inspirerar oss. För oss handlar hållbarhet både om att ta hand om jordens värdefulla resurser och om varandra – på jobbet och i samhället.

Hälsa och säkerhet

Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är grundläggande delar i vårt affärsmannaskap. Tillsammans arbetar vi för en stark säkerhetskultur och en hälsosam arbetsmiljö. På Stena Metall ska alla kunna känna sig trygga.

Vår kultur

På Stena Metall är vi stolta över att hitta och uppskatta dolda värden – både i de material vi hanterar och i de människor som driver vår verksamhet framåt.

Våra värderingar

Att verkligen finnas där för en kund eller en kollega, i all enkelhet. Att vara tillförlitlig och pålitlig. Att vara redo för dagens och morgondagens utmaningar. Våra värderingar kan låta enkla. Men enkelt är inte detsamma som lätt.

Lediga tjänster

Delar du vår passion för att utforska nya möjligheter och skapa lönsamma, hållbara affärer? Välkommen att utforska våra lediga tjänster!

Vår uppförandekod

Vårt sätt att göra affärer, att behandla alla med respekt, samtidigt som vi värnar om mänskliga rättigheter och miljö har bidragit till vår ledande position.

Visselblåsartjänst

Här kan du läsa mer om hur du rapporterar överträdelser av vår uppförandekod.

Forskning och utveckling

Vår forskning och utveckling överbryggar den tekniska klyftan mellan nuvarande återvinningslösningar och framtidens efterfrågan på återvunna råvaror av alla slag.

Koncernledning och styrelse Stena Metall AB

Stena Metalls koncernledning och styrelse.

Stena Sfären

Stena Sfären är en av de största familjeägda företagssfärerna i Sverige och verkar över hela världen.

Vår historia

Från skrothantering Göteborg, Sverige till återvinning, tillverkning och storskalig handel på världsmarknaden. Det här är vår historia.
Dela