Kontakta oss
Flygfoto över Göteborg – hemvist för Stena Metallkoncernen.
Om oss

Stena Metalls historia

Sten Allan Olsson, grundare av Stenasfären.

– Låt dig inte avskräckas av motgångar, kom tillbaka. Flyg lågt och flyg långt.

Sten Allan Olsson, grundare av Stenasfären

En arkivbild som visar en 23-årig Sten A Olsson stående bredvid en lastbil tillsammans med två medarbetare inom Stena Metallkoncernen.

23-årige Sten A Olsson

En sann entreprenör.

1939 kunde Sten A Olsson, som handlade med metaller, rågummi och annat skrot, hittas på sitt lilla kontor i Göteborg. Den 23-årige, första entreprenören i sitt slag, såg något som andra inte såg – när de såg skrot såg han möjligheter.

En historia av sann entreprenörsanda

1939 - 1983 

1939 – Grunden för Stena Metallkoncernen, och Stenasfären, läggs när 23-åriga Sten A Olsson börjar handla med metaller, annat skrot och råvara från ett litet kontor i Göteborg.
1950-talet – Under denna expansiva tid växer antalet anställda snabbt.
1952 – Efter att ha arbetat mest med handel och lagring öppnar företaget sitt första filialkontor och insamling av skrot, och bearbetningen tar fart.
1952 – Mark som köps i Tingstad blir företagets första skrotgård.
1970 – Det strategiska beslutet tas att Stena Metall är ”inte bara en skrotgrossist”.
1972 – Med åren blir frakt allt viktigare och 1972 delas verksamheten upp i Stena Metall och Stena Line.
1977 – En stålgrossist köps upp.
1980 – Stena Metall förvärvar PLM Återvinning – Sveriges då näst största återvinningsföretag. Stena Metalls verksamhet mer än fördubblas.
1980 – Stena Oil bildas.
1982 – Stena Metalls miljöbolag bildas.
1983 – Stena Metall säljs från Stena AB. En ny koncern, Stena Metall AB, med samma aktieägare bildas.
Flygfoto över skrot som samlas in på en av Stena Metallkoncernens återvinningsanläggningar.

Snabb tillväxt

Stena Metallkoncernen kompletterar återvinningsverksamheten med nya affärsområden.

Från 90-talet och framåt expanderar återvinningsverksamheten snabbare. Stena Metallkoncernen blir även leverantörer av stål, aluminium och olja. Ett litet företag i den växande elektronikåtervinningsindustrin förvärvas.

1984 – 1999

1984 – Stena Metallkoncernens olika verksamheter införlivas.
1985 – Averhoff & Co A/S förvärvas.
1989 – Berlinmurens fall förändrar handelsverksamheten.
1989 – Stena Metall förvärvar bilfragmentering.
1990-talet – Från 90-talet och framåt expanderar återvinningsverksamheten snabbare. Stena Metallkoncernen blir även leverantörer av stål, aluminium och olja. Ett litet företag i den växande elektronikåtervinningsindustrin förvärvas.
1992 – Stena Miljö A/S bildas i Norge.
1994 – Producentansvarslagstiftning införs i Sverige.
1994 – Exportförbudet för järn och metallskrot hävs.
1994 – Stenas återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning grundas i Sverige.
1996 – Stena Miljö etablerar dotterbolag i Finland.
1999 – Stena Metallkoncernen blir dubbelt så stor genom förvärvet av Gotthard Nilsson-koncernen.
Närbild av byggnader i en europeisk stad. Under 2000–2010 expanderade Stena Metallkoncernen i Europa och Norden.

Internationell expansion

Öppnar upp för affärserbjudanden och möjligheter på flera marknader under år 2000.

Internationell expansion i Norden, Polen, Tyskland, Österrike, Italien, Rumänien, Tjeckien och Italien utvecklar även snabbt FoU-aktiviteter, produkter, kompletta lösningar och andra tjänster för olika branscher.

2000 - 2017

2000–2010 – Internationell expansion i Norden, Polen, Tyskland, Österrike, Italien, Rumänien, Tjeckien och Italien. Snabb utveckling av FoU-aktiviteter, produkter, kompletta lösningar och andra tjänster för olika branscher.
2001 – Skrotupplag etableras i Ryssland.
2001 – Verksamheten i Polen startar.
2003 – Etablering av fragmenteringsanläggning i finska Pori.
2003 – Särskild satsning på farligt avfall, industriavfall och övrigt driftavfall.
2007 – Förvärv av Reci.
2008 – De svenska återvinningsföretagen går samman med Stena Recycling.
2009 – Stena blir Europas ledande elektronikåtervinnare med verksamhet i 10 länder.
2010 – Stena Metallkoncernen bedriver verksamhet på över 200 platser i Europa och USA.
2016 – Stena förvärvar IL Recycling och Stena Recycling stärker sin ledande position i Sverige och Polen.
2016 – Invigning av Stena Nordic Recycling Center – Europas modernaste återvinningsanläggning.
Flygfoto över Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.

Stena Nordic Recycling Center

Vi tar återvinning in i framtiden.

2016 etableras Europas mest avancerade återvinningsanläggning i Halmstad: Stena Nordic Recycling Center. Med engagemang för utveckling utökar våra återvinningslaboratorier sin expertis, testar ny återvinningsteknik och utvecklar nya produkter.

2018 - NUTID

2018 – Stena Metallkoncernen emitterar sin första gröna obligation med betyget ”dark green”. Beloppet uppgår till 800 MSEK med en löptid på fem år.
2019 – Stena Aluminium utses till ”Årets bästa leverantör 2018”.
2019 – Stena Recyclings nya hållbarhetsarena Circular Initiative samlas för första gången och lockar över 200 personer till eventet på Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm.
2019 – Stena Metall firar 80 år.
2020 – Stena Metall inviger tillsammans med det danska företaget Vestforbrænding världens första fullskaliga HaloSep-anläggning. Anläggningen omvandlar flygaska från förbränningsprocesser till användbara resurser som metaller och salt samt renad flygaska.
2021 – Som en del av en strategisk översyn av Stena Metallkoncernen fattas beslutet att avyttra Stena Components.
2022 – Som en del av en strategisk översyn av Stena Metallkoncernen avyttras det tyska företaget för återanvändning av kylskåp i Stena Recycling GmbH. Stena Recyclings verksamhet i Tyskland växlar fokus till tillväxt inom insamling, förädling och återvinning av batterier.
2022 – Stena Metallkoncernen emitterar sin andra gröna obligation med betyget ”dark green”. Beloppet är 1 miljard kronor och löptiden är fem år.
2022 – Stena Recycling Finland förvärvar Encore Environmental Services (Encore Ympäristöpalvelut Oy).
2022 – Den 1 september tillträder Kristofer Sundsgård som VD och koncernchef för Stena Metallkoncernen. Han efterträder Anders Jansson som tar över som styrelseordförande i Stena Metall från Dan Sten Olsson som kvarstår som hedersordförande i styrelsen.
2023 – Stena Metallkoncernen emitterar en ny grön obligation med betyget ”dark green”. Beloppet uppgår till 1 000 MSEK med en löptid på fem år.
2023 – Stena Metall avyttrar BatteryLoop
Dan Sten Olsson – son till Sten A. Olsson och hedersordförande i styrelsen för Stena Metallkoncernen.

– Att bry sig om varandra och miljön innebär att arbeta i harmoni. Man löser problem tillsammans och det är det som driver utveckling.

Dan Sten Olsson, son till Sten A Olsson och hedersordförande i styrelsen för Stena Metallkoncernen.

Dela