Kontakta oss
Siffror återspeglade i glasexteriören på en modern kontorsbyggnad.
Vad vi gör

Stena Metall Finans

Två av Stena Metallkoncernens medarbetare står i en trappa och tittar på ett dokument tillsammans.

Likviditet och finansiering

Koncernens externa finansiering säkras genom obligationsmarknaden och banksystemet.

Två gröna obligationer med tillhörande gröna ramverk har emitterats. Båda är rankade ”Dark Green” av det oberoende analysinstitutet Cicero.

Investeringsverksamheten

Den finansiella portföljen består av fyra enskilda delar:

  • Basportföljen – främst bolag med relativt stabil intjäningsförmåga och låg känslighet för konjunkturförändringar.
  • Icke-korrelerade tillgångar – hedgefonder med olika strategier, ingen eller mycket låg korrelation med aktiemarknaden.
  • Private Equity – innehav i olika PE-fonder. Dessa fonder har olika inriktning och är exponerade mot olika geografiska marknader.
  • Handel – främst opportunistisk handel samt vissa innehav som inte kan kategoriseras i någon av de övriga tre portföljerna.
En boj flyter i vattnet utanför Sveriges västkust, där Stena Metallkoncernen har sin hemvist.
Dela