Kontakta oss
Siffror återspeglade i glasexteriören på en modern kontorsbyggnad.
Vad vi gör

Stena Metall Finans

Två av Stena Metallkoncernens medarbetare står i en trappa och tittar på ett dokument tillsammans.

Likviditet och finansiering

Koncernens externa finansiering säkras genom obligationsmarknaden och banksystemet.

Två gröna obligationer med tillhörande gröna ramverk har emitterats. Båda är rankade ”Dark Green” av det oberoende analysinstitutet Cicero.

Investeringsverksamheten

Den finansiella portföljen består av finansiella tillgångar med olika risk, tid och geografisk exponering, allt för att hitta önskad risknivå och öka diversifieringen. De finansiella tillgångar som AB Stena Metall Finans innehar är; börsnoterade aktier, hedgefonder (utan någon, eller låg korrelation till aktiemarknaderna), Private Equity-fonder, obligationer och onoterade aktier.

En boj flyter i vattnet utanför Sveriges västkust, där Stena Metallkoncernen har sin hemvist.
Dela