Kontakta oss
Vad vi gör

Stena Oil

Från avfall till värdefulla resurser

Spolvatten från rengöring av oljetankar och annat oljigt avfall renas i vattenverk. Efter behandling och filtrering kan Stena Oil garantera oljefritt vatten. Innan det renade vattnet släpps ut till mottagaren görs omfattande tester för att säkerställa att lokala miljöstandarder uppfylls. Oljan som utvinns ur avfallsvattnet kommer att användas för produktion av ett alternativt bränsle – vilket omvandlar avfall till en värdefull resurs.

VD Jonas Persson ombord Stena Oils nya fartyg, Vingaren.

Innovativa lösningar som minskar driftskostnaderna

Stena Oil strävar alltid efter att utveckla nya lösningar som förenklar kundernas dagliga arbete och minskar deras driftskostnader. Företagets svar på reglerna om svavel i marina bränslen, som gjorde att rederierna stod inför valet att investera i rening av rökgaser ombord eller använda dyrare gasolja, var att införa sin egen ECA-olja – en konkurrenskraftigt prissatt produkt som uppfyller miljökraven.

En kvinnlig Stena Oil-medarbetare hjälper till att ta hand om oljespill till havs.

Åtgärder vid oljespill

Stena Oil har tecknat ett avtal med EU om att hantera oljespill i nordiska vatten. Detta avtal, som slöts med European Maritime Safety Agency, har inneburit att MT Norden, ett av Stena Oils fem bunkerfartyg, har utrustats för att snabbt kunna agera och ta hand om oljespill till havs.

M/T Vingaren, Stena Oils bunkerfartyg med last i norra Europa
Dela