Kontakta oss
En medarbetare inom Stena Metall-koncernen i varselkläder går förbi en Stena-anläggning.
Om oss

Stena Metalls uppförandekod

Två av Stena Metallkoncernens medarbetare har en laptopdiskussion med anläggningar i bakgrunden.
Dan Sten Olsson – hedersordförande i styrelsen för Stena Metallkoncernen.

– Varje dag förväntar sig våra kunder, medarbetare, leverantörer, investerare och andra intressenter, liksom samhället som helhet, att vi uppfyller våra löften och de förväntningar vi direkt eller indirekt har gett dem. Världen investerar i oss eftersom vi investerar i den. I slutändan lever vi i ett partnerskap vars produktivitet avgörs av det förtroende vi förtjänar.

Dan Sten Olsson, hedersordförande i styrelsen för Stena Metallkoncernen.

En medarbetare inom Stena Metallkoncernen och en affärspartner har en diskussion i en modern kontorsmiljö.

Uppförandekod för affärspartner

I tillägg till uppförandekoden har Stena Metallkoncernen också en uppförandekod för affärspartner.

Uppförandekoden för affärspartner innehåller liknande krav och riktlinjer som den interna uppförandekoden, men gäller för de affärspartner vi arbetar med i våra värdekedjor.

De leverantörer, underleverantörer, agenter, samarbetspartner, kunder och andra aktörer som Stena Metallkoncernen samarbetar med är viktiga intressenter och betydelsefulla för koncernens fortsatta framgång. Vi förväntar oss därför samma höga standard från våra affärspartner som vi gör i vår egen verksamhet, vilket uttrycks i uppförandekoden för affärspartner.

Dela