Kontakta oss
Närbild av en medarbetare inom Stena Metallkoncernen som bär varselkläder.
Om oss

Hälsa och säkerhet på Stena Metall

På FN:s världsdag för säkerhet och hälsa deltar en grupp medarbetare inom Stena Metallkoncernen i varselkläder och skyddshjälmar.

Internationella arbetsmiljödagen

Eftersom hälsa och säkerhet är av högsta prioritet för Stena Metallkoncernen deltar vi i internationella arbetsmiljödagen som äger rum den 28 april varje år.

På koncernens nio marknader präglas dagen av att varje chef får i uppdrag att samla sitt team för att diskutera och lyfta fram positiva lärdomar och nya arbetssätt inom säkerhet och hälsa.

Säkerhet i arbetet börjar med våra medarbetare

Alla aspekter som berör hälsa och säkerhet på arbetet är viktiga för oss. Många av våra anställda arbetar i en produktionsmiljö där maskiner, fordon och material kan utgöra fysiska säkerhetsrisker.

Alla nya medarbetare måste genomgå obligatorisk utbildning i de grundläggande säkerhetsprinciperna och rutinerna inom koncernen. Specifika säkerhetsutbildningar ges även beroende på typ av arbete och arbetsplats. Dessutom genomför alla medarbetare regelbundet det vi kallar ”Safety Walks”. En ”Safety walk” innebär att besöka en specifik del av verksamheten för att observera arbetsplatsen, arbetssättet och föra en dialog med kollegor om säkerhetsobservationer och potentiella förbättringar. På så sätt har vi en gemensam aktivitet där alla medarbetare regelbundet är involverade i vårt säkerhetsarbete.

En medarbetare inom Stena Metallkoncernen som bär skyddsutrustning skär metall i en Stena-anläggning.

Uppförandekod för affärspartner

Inom Stena Metallkoncernen har vi en uppförandekod som reglerar att våra affärspartner och kunder främjar en säker arbetsmiljö genom att förebygga olyckor och sträva efter ständiga förbättringar i arbetsmiljön. Våra kunder är företag, ofta industriföretag, med god kunskap om säker hantering när det gäller de produkter och tjänster som koncernen säljer. Våra interna säkerhetsrutiner och krav på till exempel lastning och lossning hos kund bidrar till att minska säkerhetsriskerna i värdekedjan.

Certifiering enligt ISO 45001

Vi arbetar kontinuerligt med att begränsa risken för tillbud och skador i syfte att förhindra att olyckor inträffar. Våra ägare och styrelse är mycket engagerade i säkerhetsfrågor och ställer tydliga krav på oss att utveckla vårt arbetsmiljöarbete. Detta återspeglas bland annat i vår arbetsmiljöpolicy. Bolagen tillämpar ett gemensamt koncernramverk för att möta sina specifika utmaningar och behov. Merparten av bolagen inom Stena Metallkoncernen är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Dela