Kontakta oss
Högkvalitativt återvunnet aluminium klart för användning i premiumlegeringar för fordons- och verkstadsindustrin.
Vad vi gör

Stena Aluminium

En medarbetare inom Stena Metall-koncernen som bär skyddsutrustning går förbi en återvinningscontainer i en Stena-anläggning.

En hållbar affärspartner

Stena Aluminiums kunder är främst gjuterier i norra Europa. Tillsammans med sina kunder skapar Stena Aluminium lösningar som förenklar och effektiviserar deras verksamhet för att stärka deras konkurrenskraft.  För att vara en hållbar affärspartner har Stena Aluminium gjort omfattande investeringar i sin verksamhet för att uppnå en effektiv och miljövänlig produktionsprocess samt hantering av råvaror och avfall.
Två av Stena Metallkoncernens medarbetare står bredvid en stor hög med aluminium som är redo för återvinning.

95 procents energibesparing

Återvinning av aluminium sparar 95 procent av den energi som krävs för produktion av primäraluminium. Aluminium är ett väldigt återvinningsbart material. 75 procent av allt aluminium som någonsin producerats används fortfarande. Det gör den lämplig för cirkulära produkter till industrin som vill minska sitt miljöavtryck.

Följ resan från avfall till nya produkter

Som premiumleverantör av återvunnen råvara bidrar Stena Aluminium till nya produkter genom återvinning i ett kontinuerligt kretslopp. Stena Aluminium levererar aluminiumlegeringar efter sina kunders specifika behov och bistår med expertisen bland mer än 100 medarbetare.

Dela