Kontakta oss
Aluminium är bara en av många metaller som Stena Metallkoncernen omvandlar till nya återvunna råvaror
Vad vi gör

Stena Recycling

Vi tar industriell återvinning till nästa nivå

Stena Nordic Recycling Center är Stena Metallkoncernens industriella återvinningsnav i Halmstad och en av Europas största och modernaste återvinningsanläggningar. Komplexa material från kunder i flera länder återvinns här på moderna och effektiva sätt. Processer och tekniker utvecklas och förfinas ständigt.

Resurser som tidigare gått förlorade kan nu användas för att tillverka nya produkter eller tillhandahålla energikällor till industrin. Tack vare den stora mängd råmaterial som återförs till kretsloppet, och de stora koldioxidutsläpp som undviks genom återvinning, bidrar Stena Nordic Recycling Center på ett avgörande sätt till den cirkulära ekonomin och ett mer hållbart samhälle.

Två kvinnliga medarbetare inom Stena Metallkoncernen i varselkläder arbetar i en Stena Recycling-anläggning.
Dela