Kontakta oss
Om oss

Care for people

Två av Stena Metallkoncernens medarbetare i varselkläder kontrollerar utrustning i en Stena-anläggning.

En säker arbetsplats

Att uppnå en stark säkerhetskultur är nyckeln till att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser.

En grundläggande uppfattning inom koncernen är att alla arbetsplatsolyckor kan förebyggas. Detta mål styr alla våra säkerhetsambitioner. Vi följer ett koncerngemensamt systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete för att främja säkra och positiva arbetsmiljöer i hela vår verksamhet.

Styrka i mångfald

Vi arbetar aktivt för att främja mångfald och inkludering därför att vi vill säkerställa lika möjligheter för alla. Vårt mål är att spegla det samhälle vi verkar i. En arbetsstyrka med olika bakgrund och perspektiv skapar en dynamisk och kreativ organisation som kan erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet.

I den här filmen förklarar Kristofer Sundsgård, VD för Stena Metallkoncernen, varför det är så viktigt med mångfald och inkludering.

Djupdykning i vår kultur och våra värderingar

Maria Lindqvist, Chief Human Resources Officer

– Tillsammans skapar vi en inspirerande och engagerande arbetsmiljö som drivs av omtanke och inkludering. Vi har en värdebaserad kultur som bygger på engagemang och starkt affärsmannaskap.

Maria Lindqvist, Chief Human Resources Officer

Mål för hållbar utveckling

Care for people

Våra insatser inom området care for people bidrar till följande mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling identifierar 17 nyckelområden där företag behöver arbeta för förändring om vi ska uppnå ett välmående samhälle på lång sikt. Få företag har verksamhet med påverkan på samtliga mål. På Stena Metall anser vi att 11 av dem har en starkare koppling till vår verksamhet.

Dela