Kontakta oss
Två kvinnliga kollegor i Stena Metallkoncernen arbetar tillsammans på sina bärbara datorer i kontorsmiljö.
Om oss

Care for sustainable business

En medarbetare i Stena Metallkoncernen ger en guidad tur på en Stena-anläggning.

En positiv kraft i samhället

Inom Stena Metallkoncernen strävar vi efter att vara en positiv kraft som bidrar till en hållbar utveckling genom lokal närvaro och en öppen dialog med samhället. Förutom att samarbeta med våra kunder och partner deltar vi aktivt i dialoger med politiker och lagstiftare. Vi är också medlemmar i olika forum och expertgrupper på både koncernnivå och företagsnivå.

Bygga ansvarsfulla relationer med vår omvärld

Hagainitiativet – Stena

Stena Recycling Sverige är medlem i Hagainitiativet som är ett nätverk av företag som arbetar för att minska utsläppen i svensk industri och som visar att ett aktivt klimatarbete lönar sig.

European Maritime Safety Agency

Stena Oil är medlem i EMSA, European Maritime Safety Agency, som är en organisation inom EU som arbetar för att minska riskerna till havs, både för människor och miljö.

Cradlenet

Stena Circular Consulting har tillsammans med Cradlenet utrett strategier och tagit fram en rapport om den cirkulära affärsmodellen ”Product-as-a-Service”.
Måns Palmgren, Head of Governance, Risk and Compliance

– Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med de värderingar som anges i koncernens uppförandekod. Vi för också en dialog med leverantörer, kunder och andra affärspartner för att främja hållbara värdekedjor.

Måns Palmgren, Head of Governance, Risk and Compliance

Care for sustainable business

Vårt arbete inom området care for sustainable business bidrar till följande av FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling identifierar 17 nyckelområden där företag behöver arbeta för förändring om vi ska uppnå ett välmående samhälle på lång sikt. Få företag har verksamhet med påverkan på samtliga mål. På Stena Metall anser vi att 11 av dem har en starkare koppling till vår verksamhet.

Dela