Kontakta oss
Om oss

Värdeskapande

En grupp av branschexperter diskuterar cirkulära lösningar vid Stena Metallkoncernens evenemang Circular Initiative.

Circular Initiative

Stena Metallkoncernen tar ett konkret grepp om den cirkulära ekonomin genom innovativa samarbeten med kunder och dialog med beslutsfattare.

Ett exempel är Circular Initiative, en samverkansarena som leds av Stena Recycling. Det årliga evenemanget samlar nyskapande ledare inom industrin, tekniksektorn, näringslivet, den akademiska världen och politiken i syfte att inleda samarbete, lyfta fram gemensamma mål och stödja företagsövergripande åtgärder för mer cirkulära lösningar och materialflöden i svensk industri.

Skapa hållbart värde genom innovationer och investeringar

Tillsammans med Polestar skapar vi en klimatneutral bil

Stena Aluminium ingår som utvecklingspartner i projektet Polestar 0. Projektet Polestar 0 har som mål att skapa en helt klimatneutral bil 2030, vilket innebär att alla källor till koldioxidutsläpp i hela leverantörskedjan måste elimineras.

HaloSep

HaloSep introducerar en banbrytande teknik som renar och förädlar farligt avfall från flygaska som uppstår vid avfallsförbränning. Genom HaloSep-processen omvandlas farligt avfall till icke-farliga återvinningsbara fraktioner.

BatteryLoop

BatteryLoop tar fram energilagringslösningar baserade på batterier från elfordon. Återanvändning av dessa batterier för energilagring fördubblar nästan deras livslängd. Lösningen gör det möjligt att lagra el från exempelvis solceller och sedan använda den vid behov.

Partnerskap med SSAB för fossilfritt stål

Tack vare ett samarbete mellan Stena Stål och stålbolaget SSAB kommer fossilfritt stål att finnas tillgängligt för fler kunder på den svenska marknaden 2026.

Vi skapar återvinningsbara produkter tillsammans med electrolux

Ett samarbete mellan Stena Recycling och Electrolux har resulterat i en prototyp av en nästan helt återvinningsbar dammsugare.

Plast i gammal elektronik

Plast från uttjänt elektronik kan nu processas på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad och omvandlas till ny värdefull råvara.
Katarina Cornelius, Sales & Business Development Director

– Vi utvecklar kontinuerligt de produkter och tjänster vi tillhandahåller för att maximera det värde vi skapar. Vi leder också omställningen mot en cirkulär ekonomi och samarbetar med kunder och andra partner för att öka cirkulariteten i samhället.

Katarina Cornelius, Sales & Business Development Director

Dela