Kontakta oss
Göteborg

Vi bryr oss om resurser

Där andra kanske ser slutet, ser vi början på något nytt. På Stena Metall arbetar vi i nära samarbete med våra kunder och partner för att uppnå en effektivare och smartare resursanvändning. Därmed bidrar våra produkter och tjänster aktivt till utvecklingen av den cirkulära ekonomin.

Det här är Stena Metall

Våra åtta verksamheter finns på cirka 220 platser i nio länder. Med ett starkt fokus på innovation arbetar våra 4 400 medarbetare nära tillsammans med partner och kunder för att möta framtida utmaningar med nya, smarta och anpassade lösningar för ett mer hållbart samhälle.

Senaste nyheterna

Jobba hos oss

Skapa en bättre framtid tillsammans med oss. Vi har ett starkt fokus på innovation och söker ständigt efter smartare och effektivare lösningar som bidrar till den cirkulära ekonomin och ett mer hållbart samhälle. Använd din potential och passion och gör skillnad. Din karriär på Stena Metall börjar här!

Oskar Rundberg, operatör på Stena Aluiminiums smältverk, klädd i hi-vis skyddsutrustning, står i anläggningen där aluminiumtackor förvaras.

Möt Oskar

Som operatör på Stena Aluminiums smältverk har Oskar Rundberg en nyckelroll när aluminiumskrot förvandlas till nya råvaror.
En man sitter i en stol på ett öppet fält omringad av studiolampor.

Har du vad som krävs?

Vi gör skillnad. Vi arbetar med IT och hjälper till att bygga en hållbar framtid. Är du redo att ta plats hos oss?
Manlig Stena Metall-anställd i skyddsdräkt och hjälm står i en anläggning, ler och tittar in i kameran.

Bland de tre bästa arbetsplatserna

För fjärde året i rad rankas vi bland de tre bästa arbetsplatserna inom bygg, tillverkning och industri.
A manlig Stena Stål medarbetare i skyddskläder står bredvid stålbakar med mätutrustning i ena handen.

Möt Christoffer

Christoffer Muhl Pollari har byggt upp ett nytt affärsområde där stålbalkar från rivningsprojekt kan återbrukas i nya konstruktioner.
En kvinnlig medarbetare på Stena Recycling, klädd i skyddskläder och med vänster hand sträckt uppåt. I bakgrunden syns gula, blå och vita maskiner.

Möt Carina

Carina Petersson är chef för Battery Recycling Center i Halmstad. Det är en av de första storskaliga anläggningarna i Europa. Varje år kommer batterier från 30 000 fordon att återvinnas här.
Närbild av en manlig Stena Recycling-anställd i skyddskläder, som står framför balar av paketerad pappersavfall.

Möt Nicklas

Nicklas Johansson är chef för en av Stena Recyclings anläggningar i Finland. De omvandlar avfall till värdefulla resurser för industrin att använda i tillverkningen av nya produkter, istället för nytt råmaterial.
En kvinnlig Stena Recyclinganställd i skyddskläder, som står framför en hög med metallskrot och håller en bit av tvättmaskin.

Möt Emmi

Emmi Karell arbetar som key account manager på Stena Recycling i Finland. Hon brinner för att hjälpa företag att implementera en cirkulär strategi i sin verksamhet.
Kvinna i gul jacka och orange hjälm

En företagskultur med omtanke

Vi tror på långsiktighet. Vår kultur präglas av grundarfamiljen Olssons värderingar. Vi tar hand om varandra och våra kunder. Vi behandlar samhälle och miljö med omtanke.
Medarbetare på Stena Metall Group på Stena Nordic Recycling Center, Halmstad, Sweden.

Jobba hos oss

Vad brinner du för? Hos oss blir du en del av en spännande koncern med många olika arbetsområden där du har möjligheter att utvecklas i den riktning du vill. Ta del av våra lediga tjänster.

Vi skapar långvarigt värde

Allt vi använder, producerar och konsumerar är beroende av resurser, och de är ändliga. Genom att använda resurser mer effektivt, och därmed minska klimatpåverkan, bidrar våra tjänster och produkter till att skapa ett hållbart samhälle där inget går till spillo.

Vi bryr oss om resurser

En återvinningsanläggning i framkant

Re-creating the future

Hållbarhet

För oss handlar hållbarhet om att ta hand om resurser och leda omställningen till en cirkulär ekonomi. Det handlar också om att implementera ett hållbart perspektiv i alla delar av vår verksamhet och sträva efter positiv påverkan både för människor, planeten och på vårt sätt att göra affärer.

Aluminium

Våra ambitioner rörande hållbarhet

Tillsammans med våra kunder strävar vi mot en hållbar utveckling. Även om Stena Metallkoncernen består av olika bolag med olika profiler delar vi alla gemensamma hållbarhetsambitioner. Tre områden definierar och vägleder vårt hållbarhetsarbete: care for the environment, care for people samt care for sustainable business.
Röda orm

Bidrar till ett hållbart samhälle

Varje år återvinner och förädlar vi sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter. Vi förser kunder med många viktiga råvaror, aluminiumlegeringar, stålprodukter och marina bränslen. Våra hållbara produkter och tjänster skapar värde som gynnar alla – kunder, deras kunder, miljön och samhället i stort.
Person

Arbetar för att uppfylla FN:s globala mål

FN:s globala mål för hållbar utveckling identifierar 17 nyckelområden där företag behöver arbeta för förändring om vi vill uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. På Stena Metall har vi identifierat 11 av FN:s globala mål för hållbar utveckling som är direkt relaterade till vår verksamhet och affärskontext.

Kontakta oss

Oavsett vilken fråga du har finns vi här för att hjälpa dig.

Vill du komma i kontakt med något av våra företag? Eller har du press- eller mediarelaterade frågor? Vill du kontakta någon som arbetar inom våra koncernfunktioner?